Geert Vennix architecte

Geert Vennix architecte

Wie is Geert Vennix?

Mijn naam is Geert Vennix en ik ben architect. Ik doe mijn werk vanuit Les Vigneaux in de Hautes Alpes. Mijn projecten worden gekenmerkt door een moderne stijl met een warme uitstraling, bijvoorbeeld door het gebruik van hout en natuursteen.
Oog voor duurzaamheid is een vanzelfsprekendheid. Inpassing in het landschap is in al mijn werk een belangrijk thema.
 Achtergrond
In 1996 ben ik afgestudeerd als bouwkundig ingenieur aan de TU Eindhoven en sindsdien mag ik de titel architect dragen.
Ik heb daarna het vak geleerd bij toonaangevende architectenbureaus in Nederland zoals de Architectengroep (Hans Ruijssenaars, Kees Rijnboutt Dick van Gameren) en SeARCH (Bjarne Mastenbroek). Na het winnen van een prijsvraag in 2002, samen met Frederik Vermeesch, voor een woongebouw in Antwerpen (het Arboretum) ben ik mijn eigen bureau begonnen samen met Frederik in Amsterdam in 2003. Het project Schaafstraat is uiteindelijk in 2009 opgeleverd.
Frankrijk
In 2010 heb ik mij samen met mijn gezin gevestigd in Les Vigneaux, een dorpje in het dal van Vallouise in het Franse departement Hautes Alpes (05), op de grens van het Parc National des Ecrins. De liefde voor de bergen heeft ons hier gebracht. De liefde voor de architectuur is gebleven en ik continueer hier wat ik in Nederland begonnen ben: Architect zijn met een eigen bureau.
Ik mag mij zowel in Nederland als in Frankrijk architect noemen. Ik ben aangesloten bij de Franse orde van architecten onder nummer 077133. In Nederland ben ik ingeschreven bij het bureau architectenregister.
Ik ben verzekerd voor mijn tienjarige aansprakelijkheid als architect bij de MAF onder nummer 58383 K 21.
Geert Vennix architecte

Opdrachten en opdrachtgevers

Mijn Projecten en opdrachtgevers

Sinds 2010 heb ik talloze verschillende projecten ontworpen waaronder woningen en woongebouwen, bedrijfsgebouwen, kantoren, restaurants en een hotel.
Hier in de Hautes Alpes in Frankrijk houdt ik mij vooral bezig met woningen, nieuw en renovatie. Daarnaast heb ik diverse interieurs ontworpen.

Naast het maken van ontwerpen en het begeleiden van de bouw van deze ontwerpen. werk ik ook als onderaannemer voor verschillende partijen.
Zo sta ik collega’s bij in tijde van drukte door ze te helpen met de technische uitwerking van hun projecten en REVIT (BIM) modelleerwerk.

Ik doe aankoopbeoordelingen al dan niet in samenwerking met Maison des Maitres
Ook kan ik toezicht houden op een correcte uitvoering van reeds door u aan een aannemer opgedragen project.

Mijn opdrachtgevers, hier in Frankrijk, zijn voornamelijk particulieren die een (tweede) huis willen bouwen. Zij zijn niet alleen van Franse of Nederlandse nationaliteit. Ik mag ook Engelsen, Duitsers, Zweden, en Belgen tot mijn klanten rekenen.
Daarnaast heb ik gewerkt voor verschillende ontwikkelaars en overheden zoals de Stad Antwerpen en de Stad Rotterdam.

Ik ben in staat om voor al deze verschillende klanten te werken omdat ik Frans, Nederlands, Engels en Duits spreek.

3D Revit en BIM

Ontwerpen in 3 dimensies

Mijn projecten worden ontworpen met behulp van een digitaal 3d model. In dit model wordt alle relevante informatie om het gebouw te kunnen bouwen opgeslagen. Deze manier van werken staat ook wel bekend als ook wel bekend als BIM (Building Information Modeling).
Dit model stelt mij in staat om van te voren een virtueel prototype van het gebouw te maken waardoor eventuele problemen op tijd kunnen worden ontdekt en verholpen,  kosten in de hand gehouden kunnen worden en de hele toekomstige bouw efficiënt kan verlopen.
Maar voor u als opdrachtgever is het vooral geweldig om precies te kunnen laten zien hoe uw nieuwe huis er uit gaat zien. U kunt rondlopen in uw toekomstige woning voordat hij echt gebouwd wordt.

Alle onderdelen van het gebouw zijn van te voren bekend en benoemd. Materiaal, hoeveelheid, fabrikant en type etc. zijn opgeslagen in het model. Op die manier is het mogelijk om een aannemelijke schatting te doen van de bouwkosten.
Door het gebouw al een keer virtueel gebouwd te hebben is het mogelijk effectief te kunnen overleggen met de aannemers die uw project uiteindelijk moeten gaan bouwen. Vanuit het model kunnen bijvoorbeeld onderdelen buiten de bouwplaats worden geprefabriceerd waardoor de bouwtijd wordt verkort. Iets wat hier met onze lange alpiene winters een groot voordeel is.

Werkwijze

Het verloop van een opdracht

Wanneer u mij een opdracht verleent zijn er meerdere manieren mogelijk waarop in de opdracht in kan vullen. Een opdracht kan het hele traject beslaan, van eerste schets tot en met de eindoplevering. Maar als u dat wenst kan ik ook alleen het het maken van het ontwerp en het aanvragen van de vergunning voor u verzorgen.

Het maken van een ontwerp begint altijd met een eerste gesprek. Door te luisteren en vragen te stellen probeer ik als architect achter de precieze aard van de opdracht te komen. Aan het kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden. Wanneer u besluit mij in te schakelen voor de verbouw van uw huis, verleent u een opdracht voor het maken van het schetsontwerp. Met een schetsontwerp krijgt de opdracht een eerste gestalte en worden uw wensen vertaald in ruimtes, vloeren, wanden en daken.

Definitief ontwerp

Wanneer u als opdrachtgever er vertrouwen in heeft dat het schetsontwerp zal leiden tot het een ontwerp naar uw zin dan kunt u mij een vervolgopdracht verlenen om het definitief ontwerp aan te gaan.  Tijdens deze fase wordt het gebouw verder uitgewerkt. Het uiteindelijke resultaat is een set tekeningen op basis waarvan de bouwvergunning kan worden aangevraagd. Het vervolg van het project hangt af van uw wensen en eigen mogelijkheden. Grofweg zijn er drie opties:

  • Ik maakt het definitief ontwerp; u regelt zelf de vergunningaanvraag en bouwbegeleiding (deelopdracht);
  • Ik maak definitief ontwerp en begeleidt de vergunningaanvraag (uitgebreide deelopdracht);
  • Ik maak het definitief ontwerp, begeleidt de vergunningaanvraag en verzorgt de aanbesteding en de bouwbegeleiding (volledige opdracht).

In het contract dat u tekent voor de vervolgopdracht, is vastgelegd van welk dienstenpakket u precies gebruik wenst te maken.

Van bouwaanvraag tot en met realisatie

Als architect kan ik u alle zorgen omtrent het aanvragen van een bouwvergunning uit handen nemen. Tussen het indienen van de aanvraag en het verlenen van de vergunning zit een bepaalde tijd. In Frankrijk op zin minst 8 weken, Dit kan langer duren als het project dicht bij een historisch monument ligt. In dat geval worden de “architectes de batiments de France”om hun mening gevraagd, de Franse welstandscommissie. De proceduretijd wordt in dat geval verlengt met twee maanden. En wetende dat bijna elke kerk in Frankrijk een monument is, is dit niet ongewoon.

In de tussentijd zal ik verder werken aan het opstellen van de aanbestedingsdocumenten.
Wanneer de vergunning is verleend dient deze in Frankrijk gedurende twee maanden aangeplakt te zijn op de bouwplaats voorafgaand aan het begin van de bouw. Gedurende deze tijd kunnen derden hun eventuele bezwaren tegen het project kenbaar maken.

Bestektekeningen en voorbereiding

Nader uitgewerkte tekeningen en een grondige beschrijving van alle onderdelen van het gebouw vormen het bestek. Op basis van deze documenten worden een of meerdere aannemers uitgenodigd om een offerte uit te brengen.Hier in Frankrijk is er bij woningen meestal geen hoofdaannemer maar worden alle disciplines, ruwbouw, timmerman, kozijnenbouwer, loodgieter en elektricien apart gecontracteerd. De architect verzorgt over het algemeen de coördinatie tussen deze partijen tijdens de bouw.

Na een analyse van de uitgebrachte offertes worden de gekozen aannemers gecontracteerd. De architect verzorgt het opstellen van de contracten, de opdrachtgever tekent ze.

Vervolgens worden in de bouwvoorbereidingsfase alle tekeningen en details zodanig uitgewerkt dat de aannemer het gebouw ook daadwerkelijk kan gaan maken.

Bouwbegeleiding en oplevering

Wanneer de vergunning is verleend en de aannemers zijn geselecteerd kan de bouw beginnen. Tijdens de bouw controleer ik het werk van de aannemer en organiseer ik de bouwvergaderingen.
Uiteindelijk is het gebouw af en volgt de oplevering. Hierbij wordt er in het bijzijn van alle partijen gecontroleerd of de aannemer heeft geleverd wat er in het contract is afgesproken. Hiervan wordt een verslag gemaakt samen met een lijst van alle nog te verhelpen gebreken. Wanneer u de oplevering accepteert wordt het gebouw formeel overgedragen aan de opdrachtgever.

Tarieven

Hoe wordt een architectenvergoeding bepaald?

Mijn vergoeding wordt bepaald door de grootte en de complexiteit van de opgave. Naar gelang de aard van de opdracht zijn er drie mogelijkheden:

Vaste prijs

Een vaste prijs, voor een schets of een vastomlijnde beperkte opdracht. Dit kan een klein ontwerp zijn, een expertise of second opinion of bijvoorbeeld het ontwerp van een kleine badkamer.

Percentage

Voor grote projecten, zoals een huis van schets tot oplevering, wordt mijn vergoeding  berekend op basis van een percentage van de bouwkosten. Het percentage wordt bepaald door de grootte en de complexiteit van de opdracht en ligt over het algemeen tussen de 8 en de 18% uitgaande van een volledige opdracht. Deze totale vergoeding wordt opgedeeld in de volgende fasen

12 % voor het schetsontwerp
20% voor het definitief ontwerp
22% voor het bouwvoorbereiding en bestek
5  % prijs en contractvorming
36% Uitvoering
5  % Oplevering

Bij een gedeeltelijke opdracht is  slechts de vergoeding verschuldigd voor de opgedragen fasen.

Bestede tijd

Voor opdrachten die beperkt zijn in omvang maar een hoge complexiteit kennen zoals verbouwingen in oude gebouwen of beperkte uitbreidingen ligt het voor de hand om de vergoeding te bepalen op basis van de besteedde tijd onderbouwd door een gedetailleerde verslaglegging van waaraan deze tijd is besteed.

Neemt u alstublieft contact op voor een vrijblijvend eerste gesprek en eventueel een vrijblijvende offerte.